A projektről

Az „Orosz-magyar pillanatképek teleOBJEKTÍVvel” elnevezésű elektronikus projekt a Szentpétervári Levéltári Bizottság és Budapest Főváros Levéltára közötti együttműködési megállapodás keretében került megvalósításra. Orosz részről a Szentpétervári Központi Állami Film- és Fotóarchívumon kívül az Oroszországi Állami Film- és Fotóarchívum, a moszkvai városi, a jároszlávi és a nyizsegorodi területi levéltárak és a Karéliai Köztársaság levéltára vettek részt az előkészítésben.

A projekt alapját az az 500 fénykép képezi, amelyek szovjet és magyar fényképészek teleobjektívén keresztül bepillantást nyújtanak Oroszország és Magyarország 20. századi történelmébe. Az „Orosz-magyar pillanatképek teleOBJEKTÍVvel” interaktív kiállításban az orosz és magyar levéltárosok azon elképzelése valósult meg, hogy egy egységes virtuális felületen tegyék nyilvánosan elérhetővé a két ország egymásra fókuszáló képi levéltári anyagát.

Az eligazodás megkönnyítése érdekében három tematikai egységbe osztottuk a dokumentumokat: „Épületek és utcák”, „Emberek és hétköznapok”, „Nemzetközi kapcsolatok”. Az egyes témakörön belül a fényképek időrendi sorrendben követik egymást. Jelen projekt keretében a képek tematikai csoportosítása esetleges jelleget visel: számos esetben előfordul, hogy egy fotó a másik két témakörhöz is kapcsolódhatna, ami csak az egyes fényképek témájának sokszínűségére hívja fel a figyelmet.

A felvételeken Budapest, Moszkva és Leningrád nevezetességei mellett képet kapunk a városok lakóinak 20. századi hétköznapjairól, találkozhatunk a kultúra, a sport, a tudományos élet képviselőivel és politikai személyiségekkel. Külön részt szenteltünk a két ország közötti nemzetközi kapcsolatoknak és együttműködésnek, ahol egyebek mellett a két ország legfőbb vezetőinek részvételével lezajlott rendezvényekről készült, ritkaságszámba menő fotók is láthatók.

A virtuális felület létrehozásával Oroszország és Magyarország levéltári anyagához való hozzáférést szeretnénk kiszélesíteni, fel szeretnénk hívni a figyelmet a nemzetközi levéltári együttműködés fontosságára és eredményességére, és újból emlékeztetni arra, hogy az országaink közötti kapcsolatok mélyen gyökereznek, és hosszú múltra tekintenek vissza, amelyek forrásait mindkét ország levéltárosai gondosan őrzik.

Az „Orosz-magyar pillanatképek teleOBJEKTÍVvel” projektben felhasznált digitális másolatok felhasználása, interneten való terjesztése (beleértve internetes oldalakon való elhelyezését) más elektronikus vagy nyomtatott formában csakis a projektben résztvevő levéltári intézmények engedélyével lehetséges.

A projekt munkatársai:

A projekt kurátora: Elizaveta Zvereva (Szentpétervári Levéltári Bizottság).

Tanácsadók: Csáki Tamás, Fazekasné dr. Toma Katalin,
dr. Sipos András (Budapest Főváros Levéltára).

Fordítás: Fazekasné dr. Toma Katalin (Budapest Főváros Levéltára).

Műszaki kivitelezés: Natalja Makszimenko (Szentpétervári informatikai-analitikai centrum).

Magyarország а pétervári fiatalok szemével

A projekt résztvevői